MATIČNE PLOČE

Matične ploče predstavljaju najosnovniju i
najkompleksniju komponentu računara,
a isto tako imaju i najveći uticaj na mogućnosti i
performanse računara.
Izbor ploče zavisi od vrste procesora koji Vam je potreban.
U zavisnosti za koje potrebe ćete koristiti računar
široki spektar matičnih ploča dostupan je kod naših dobavljača.